Apolinář letecký
in ,

Neonatologie v porodnici U Apolináře

Porodnice U Apolináře je jednou z nejdéle fungujících porodnic na světě, kterou navrhl a postavil známý mecenáš, architekt a stavitel Josef Hlávka v roce 1875. Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékařství je budova chráněnou kulturní památkou.

Vysoce specializovaných center intenzivní péče v perinatologii je v České republice celkem dvanáct. Tím, které dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků, je právě neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče, jež je součástí Perinatologického centra VFN a jedním ze tří úseků Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Pracoviště je spádovou oblastí pro Prahu a Středočeský kraj, avšak komplikované případy se do centra sjíždějí z celé České republiky.

Cílem péče o novorozence je poskytovat vysoce kvalifikovanou a nejlepší možnou péči o novorozence, matku a jejich blízké.

Péče o novorozence je poskytována kvalifikovaným speciálně vyškoleným zdravotnickým personálem, který pokračuje v kontinuálním vzdělávání v oblasti svých kompetencí. Díky spolupráci s ostatními neonatologickými pracovišti v České republice i v zahraničí je pracoviště schopné poskytovat péči, která splňuje národní i mezinárodní standardy kvality péče o novorozence. Současně je tato porodnická klinika zároveň školícím centrem jak pro lékaře, tak pro sestry.

Na klinice se ročně narodí kolem 4800 dětí, výjimkou nejsou ani vícečetná těhotenství. Neonatologické oddělení poskytuje komplexní péči o novorozence v prvních hodinách, dnech a týdnech po porodu.

Převážnou část dětských klientů tvoří novorozenci narození přímo na klinice. Druhou skupinou jsou novorozenci narození mimo kliniku, kteří jsou transportovaní z důvodu požadavku poskytnutí specializované péče.

Přítomnost dětské sestry na porodním sále

Pokud to stav miminka po porodu dovoluje, zajišťuje dětská sestra na porodním sále bezprostředně po porodu bonding (miminko je položeno na bříško a následně hrudník maminky kůží na kůži) a první přiložení k prsu matky. Společně s maminkou miminko zůstává na porodním sále po celou dobu jejího pobytu zde, dětská sestra stav miminka neustále monitoruje.

Pokud adaptace probíhá v pořádku, jsou následně oba přeloženi na oddělení fyziologických novorozenců.

Vzhledem k velké kapacitě (60 lůžek) jsou na klinice dohromady 3 oddělení pro fyziologické novorozence, jedno z nich je vybaveno nadstandardně.

Cíle v péči o fyziologického novorozence:

  • respektovat přirozený stav matky a dítěte. Cílem je vytvoření co nejvlídnějšího, nejvstřícnějšího a nejpřátelštějšího prostředí po celou dobu pobytu v porodnickém zařízení. Všechny pokoje jsou v systému rooming-in.
  • v co nejkratší době (2-5 dnů) poskytnout matce takovou podporu v zácviku v péči o novorozence, aby v této péči získala samostatnost a jistotu.
  • maximálně podporovat přirozenou stravu novorozence – kojení. V případě obtíží jsou na klinice připraveni poskytnout maximální pomoc a poradenství laktačních poradkyň a dětských sester s dlouholetou zkušeností s řešením těchto obtíží. Pro pomoc při problémech s kojením po propuštění do domácí péče slouží na klinice nově vzniklá laktační poradna, kam maminky mohou bezplatně zavítat.

Kromě zdravých fyziologických novorozenců se zde pečuje díky špičkové technice a také erudici a láskyplnosti zdravotníků o děti, které jsou nedonošené. O tyto pacienty je pečováno na jednotce intenzivní a resuscitační péče a na třech jednotkách intermediární péče.

Když jsou komplikace

Všichni rodiče očekávající příchod miminka, doufají, že jejich dítě bude zdravé. Někdy se ovšem objeví komplikace, které vyžadují speciální péči a léčbu. Předčasné narození, obtížný porod nebo zhoršená adaptace na prostředí mimo dělohu mohou být důvody, proč je novorozenec přijat na jednotku intenzivní a resuscitační péče.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče poskytuje komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří tuto péči potřebují, a to narozeným na naší gynekologicko-porodnické klinice nebo i mimo ni. Celkově může být přijato na toto oddělení až 16 novorozenců.

Každým rokem projde tímto oddělením okolo 300 novorozenců, kteří vyžadující vysoce specializovaný přístup. Na každodenní péči o tyto děti se podílí mezioborový tým, složený z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů a porodních asistentek, a snaží se nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné období. Důležitou součástí týmu jsou i další odborníci, jako mikrobiologové, farmaceuti, pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, nutriční terapeuti, biomedicínští inženýři i sanitáři, kteří se sice neúčastní přímé péče o novorozence, ale bez nichž by péče nemohla být úplná. Ve chvíli, kdy je novorozenec přijat na oddělení, je pro něj připraven tým, který každému miminku „ušije“ péči na míru jeho individuálním potřebám i potřebám jeho rodiny.

U Apolináře se běžně starají o děti narozené v 23. a 24. týdnu a výjimečně i v 22. týdnu těhotenství. Oddělení je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují monitoraci, podporu životních funkcí i léčbu miminek od těch nejnižších váhových kategorií, novorozenců s váhou nižší než odpovídá týdnu porodu a dětí trpících nějakou nemocí – ať již některou z vrozených vad anebo problémů vzniklých během komplikovaného porodu – a vyžadujících resuscitační a intenzivní péči. Oddělení se také specializuje na novorozence s respiračním selháním.

Avšak i při takto náročné péči nejsou rodiče opomíjeni, naopak, jsou na oddělení vítáni co nejčastěji a co nejdéle, co nejdříve zaučeni v péči o své miminko alespoň v těch základních činnostech jako je přebalování a měření teploty a krmení. Pokud to stav miminka umožňuje, maminka nebo tatínek své miminko klokánkují. U maminky je cílem udržet po celou dobu pobytu na oddělení laktaci pomocí odsávání mateřského mléka, psychické podpory a co nejtěsnějšího kontaktu s miminkem, samozřejmá je pomoc nejen dětských sester, ale také odborné laktační poradkyně.

Pokud se miminku daří, dokáže se obejít bez některých podpůrných přístrojů a hezky roste, je možné ho i s maminkou přeložit na jedno ze 3 oddělení intermediární péče, které disponuje sedmi roamingovými lůžky a umožňuje trávit maminkám se svými dětmi již veškerý čas.

Na jedno z těchto intermediárních oddělení jsou také přijímána miminka přímo z porodního sálu, avšak tyto děti jsou jen lehce nezralé a nepotřebují resuscitační ani intenzivní péči.

Dětský den

Oproti JIRP je intermediární oddělení více uvolněné. Protože děti zde hospitalizované jsou již zdravější a většina z nich čeká na to, až vyrostou a zesílí natolik, aby splnily všechna kritéria pro propuštění domů, je daleko více prostoru a času na to, aby už veškerou péči o děti vykonávali sami rodiče. Velká pozornost je zde věnována především kojení.

Lenka a Klárka

Péče o nedonošené děti je velmi náročná, proto je pro personál oddělení důležitá zpětná vazba.  Každoročně si mnoho rodičů nedonošeňátek udělá čas a přijde se se svými dětmi na zahradu kliniky pochlubit v rámci oslav dětského dne. Vidět krásné, zdravé a šťastné děti, které měly vstup do života velmi nelehký a komplikovaný, je pro všechny tou největší odměnou za lásku a péči, která jim během jejich pobytu na oddělení byla věnována.

Památkou na tento den jsou fotografie a vzkazy všech dětí, kterými jsou ozdobené chodby kliniky. Aby bylo možné si vždy při pohledu na ně říct, že práce na neonatologii U Apolináře všechny naplňuje a má smysl.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře