in

Nebojte se porodu – první doba porodní

Porod je pro většinu z nás událostí, na kterou se těšíme, ale zároveň se ho trochu obáváme. Strach ovšem mívá často velké oči, což v důsledku může vést i ke zpomalení porodu.

Pokud budete mít dobré povědomí o tom, co se ve které fázi porodu ve vašem těle odehrává a jaký je smysl porodních bolestí i pokynů a doporučení, které vám lékař nebo porodní asistentka dávají, budete k porodu přistupovat pozitivně a bez zbytečných obav. Vše důležité pro vás sepsal porodník a gynekolog MUDr. Peter Brenišin.

Porod trvá určitou dobu, která může být u každé ženy různě dlouhá. V zásadě se však dělí na tři části:

1. doba porodní – otevírací (otevírají se vnitřní porodní cesty),
2. doba porodní – vypuzovací – končí porodem dítěte,
3. doba porodní – porod placenty.

PRVNÍ DOBA PORODNÍ

Kdy a jak porod začíná?

Tuto otázku si klade mnoho žen, hlavně prvorodičky v tomto ohledu tápou, protože jim chybějí zkušenosti. Porod zpravidla zahájí porodní kontrakce, odtok hlenové zátky (může obsahovat i příměs krve), nebo dokonce odtok plodové vody. Občas se však tyto známky začínajícího porodu objeví současně nebo v jiném pořadí.

Porodní bolesti (stahy, kontrakce) některá žena pociťuje jako velmi intenzivní a skutečně bolestivě, ale mnohým ženám tyto stahy připomínají pocity jako na začátku menstruace, nebo je dokonce zaměňují s křečemi v trávicím traktu.

Musí však kontrakce skutečně znamenat začátek porodu?

Slabší kontrakce se obvykle objevují i mnohem dříve, než začne porod, a to zpravidla asi dva týdny před ním. Jsou to tzv. předzvěstné stahy – ženy je často nazývají „poslíčci“. Předpokládá se, že jde o jakýsi „trénink“ organismu na porod. Tyto předzvěstné stahy nebývají silné, nejsou stejně intenzivní, nemají pravidelný charakter a relativně brzy zase vymizí. Pokud by zesilovaly a přetrvávaly, je potřeba se raději obrátit na lékaře, protože může jít o známky předčasného porodu.

Kontrakce, které signalizují začátek porodu, se objevují v pravidelném, postupně se zkracujícím intervalu. S postupujícím porodem nabývají na intenzitě a postupně, nebo současně se přidruží i další známky začínajícího porodu.

Jsou kontrakce opravdu potřeba?

Kontrakce mají pro porod obrovský význam, protože v každé fázi porodu plní důležité funkce:

1. otevření branky a děložního krčku,
2. „vytlačení“ děťátka z dělohy porodními cestami,
3. odloučení placenty od stěny dělohy a její vypuzení porodními cestami ven z těla matky.

Tedy – kontrakce musí být, bez nich není fyziologický porod možný. Jak to však funguje?

Při každé kontrakci se děloha snaží co nejvíc stáhnout – brání jí v tom však plod, který se nachází uvnitř dělohy. Stahování je stále intenzivnější, a tak děloha tlačí plod jediným možným směrem – tam, kde se nachází východ z dělohy.

Pod tlakem se začínají branka a krček dělohy postupně zkracovat a rozestupovat, dokud není dosaženo šířky potřebné k průchodu děťátka. Tato fáze může u každé ženy trvat různě dlouho, všeobecně však trvá déle u prvorodiček, protože jejich krček absolvuje tuto „proceduru“ poprvé. Krček se pod tlakem nejprve zkrátí, potom se postupně otevírá, zatímco u vícerodičky probíhají oba procesy – zkrácení i otevření krčku – současně.

Krček dělohy je tvořen poměrně pevnou tkání – vždyť si jen představme, jakou váhu musí tento kousek svaloviny během gravidity udržet. Proto tato fáze trvá relativně dlouho oproti zbylým částem porodu. Čím jsou kontrakce intenzivnější, tím víc mohou být pro ženu nepříjemné, nebo je rodička dokonce může vnímat jako bolestivé. Intenzita bolesti je však vysoce individuální a do značné míry závisí na tom, jak žena vnímá bolest, jak je na porod připravená, v jaké fyzické a psychické kondici se nachází apod.

Co má žena dělat během kontrakce?

Pokud jste odpověděla „tlačit“ – vaše odpověď pro první fázi porodu není správná. I když se zesilujícími stahy mají některé ženy tendenci tlačit, je třeba vždy vyčkat až na pokyn porodníka nebo porodní asistentky. Tlačit je totiž možné, až když jsou vnitřní cesty (tedy branka a děložní krček) dostatečně připravené a rozšířené pro průchod dítěte.

Proč není správné začít tlačit dříve, než dostanete pokyn porodníka? Odpověď najdeme snadno, když si vysvětlíme, co se během kontrakce děje.

V okamžiku kontrakce prudce stoupá vnitřní tlak i tlak v těle dělohy. Abyste si to uměla alespoň přibližně představit, zkuste si zmáčknout okraj nehtu na některém prstě tak, abyste viděla zbývající část nehtu. Část nehtu poblíž stlačeného místa skoro úplně zbělá – „vytlačí“ se krev. Když tlak povolí, nehet opět zrůžoví. Něco podobného se děje s dělohou – během kontrakce se sníží prokrvení dělohy. Čím je kontrakce silnější, tím je děloha méně prokrvená. Zejména v závěru první doby porodní a ve fázi vypuzování plodu se tím zároveň sníží přívod kyslíku k plodu – hovoříme o kyslíkovém dluhu plodu. Z toho vyplývá, že během kontrakcí, ale i mezi nimi, je nutné správné dýchání.

Dýchání v první době porodní má za cíl zabezpečit dostatečné okysličení plodu a zároveň ulevit od bolesti. Používá se relaxační dýchání, při kterém je výdech dvakrát delší než nádech. Např. nádech nosem na dvě doby, výdech ústy na čtyři doby. Při tomto typu dýchání se křeče uvolňují a tlak na otevírající se porodní cesty je jemnější a méně bolestivý.

Jaký je doporučený režim v 1. době porodní?

Pokud jde o normální porod, ženu v zásadě nic neomezuje – záleží to však na režimu v konkrétní porodnici. Žena se může procházet, ležet, sedět nebo střídat jednotlivé polohy. Relaxačně působí vlažná nebo teplá sprcha, koupel ve vodě (ne horké), masáž zad, hlavně křížové kosti, pohupování na míči.

Pokud už odtekla plodová voda, měla by žena zůstat v poloze vleže. Při prasknutí vaku blan totiž vznikne otvor, kterým může při stání nebo chůzi propadnout pupečník nebo ručička, což by znamenalo vážnou porodní komplikaci.

Co se týká jídel a nápojů, nedoporučuje se jejich konzumace. Každý porod se totiž může zkomplikovat a v případě operačního ukončení porodu hrozí při podání anestezie riziko vdechnutí případných zvratků. Připouští se svlažení rtů či malý hlt vody, příp. cumlání kostky ledu nebo ledové tříště. Vysušuje-li intenzivní dýchání rty a ústa, k pocitu lepšího komfortu může pomoci i tyčinka na rty.

První doba porodní končí v okamžiku, kdy je krček dostatečně rozšířený pro průchod plodu,
což je asi 10 cm. V této chvíli začíná nejintenzivnější práce – druhá doba porodní.

Probíhá-li porod v nemocnici, která má označení „Baby Friendly Hospital“ (BFH), děťátko ihned položí matce na hrudník, kde by se mělo za chvilku samo nebo s malou pomocí poprvé přisát k prsu.

Komentáře

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře