in

Nebojte se porodu – druhá a třetí doba porodní

Pokud budete mít dobré povědomí o tom, co se ve které fázi porodu ve vašem těle odehrává a jaký je smysl porodních bolestí i pokynů a doporučení, které vám lékař nebo porodní asistentka dávají, budete k porodu přistupovat pozitivně a bez zbytečných obav.

Vše důležité pro vás sepsal porodník a gynekolog MUDr. Peter Brenišin.

Porod trvá určitou dobu, která může být u každé ženy různě dlouhá. V zásadě se však dělí na tři části:

1. doba porodní – otevírací (otevírají se vnitřní porodní cesty),
2. doba porodní – vypuzovací – končí porodem dítěte,
3. doba porodní – porod placenty.

Vše o PRVNÍ DOBĚ PORODNÍ najdete ZDE

DRUHÁ DOBA PORODNÍ

Krček je dostatečně rozšířený, je možné začít tlačit. Kontrakce jsou o hodně intenzivnější, chvílemi připomínají nutkání na stolici a spontánně nutí ženu tlačit.

POZOR NA DÝCHÁNÍ!

Mysleme vždy v první řadě na děťátko, které potřebuje kyslík, jinak dojde k poškození jeho mozku. Způsob dýchání se oproti první době porodní rapidně mění. Žena zpočátku dýchá mělce a rychle – říkáme tomu „psí dýchání“, protože připomíná zadýchaného psa. Takto je třeba prodýchávat kontrakce, až dokud porodník nedá pokyn k tlačení.

Při tlačení se na začátku kontrakce žena zhluboka nadechne – nejvíc, jak může – a zadrží dech. Plíce jsou plné vzduchu a tato zásoba by měla ženě vydržet na celou kontrakci, přičemž jí zároveň pomáhá tlačit. Poněvadž samotná kontrakce na vytlačení děťátka nestačí, musí tlačit i žena. (Mezi kontrakcemi dýchá pomalu a zhluboka.)

Pokud žena rodí vleže na zádech, doporučuje se chytnout nohy pod koleny, přitáhnout si je na břicho a zároveň tlačit hlavu bradou na hrudník, oči při tom mají být zavřené. V této poloze je třeba zatlačit podobně jako při stolici – břišní lis pomáhá děloze a tělíčko dítěte se postupně posunuje porodními cestami směrem ven. (Zavřené oči a přitlačená brada pomáhají kromě jiného předcházet popraskání žilek, takže nechcete-li druhý den po porodu vypadat jako „upírek“, je dobré poslechnout porodní asistentku.)

Intervaly mezi jednotlivými kontrakcemi jsou poměrně krátké, takže střídání dýchání je velmi důležité. Není třeba se obávat, že nebudete vědět, kdy a jak dýchat – personál na porodním sále poradí a pomůže, případně pomůže partner či jiná blízka osoba, pokud jste se rozhodla pro jejich přítomnost u porodu.

Nejtěžší je část, než se porodí hlavička a následně ramínka. V našich porodnicích je zvykem právě před porodem hlavičky udělat tzv. epiziotomii čili nástřih hráze. Nástřih se dělá s cílem přiměřeně zvětšit otvor pro procházející plod, a předejít tak případnému nerovnoměrnému a horšímu potrhání porodních cest. (V současnosti se vedou diskuse o tom, zda je, nebo není epiziotomie potřebná, a názory na tento problém se liší, jak mezi rodičkami, tak mezi porodníky.)

Po porodu ramínek už miminko poměrně lehce vyklouzne a rodičce se uleví. Než lékař přestřihne pupeční šňůru a personál ošetří děťátko, může žena klidně odpočívat. Probíhá-li porod v nemocnici, která má označení „Baby Friendly Hospital“, děťátko ihned položí matce na hrudník, kde by se mělo za chvilku samo nebo s malou pomocí poprvé přisát k prsu. Potom však musí děťátko odnést, neboť rodičku ještě čeká „velký úklid“ – třetí doba porodní.

TŘETÍ DOBA PORODNÍ

Co znamená ten zmiňovaný velký úklid? V děloze ještě stále zůstala placenta, která musí ven. Krátce po narození děťátka se děloha trochu zregeneruje a opět začínají kontrakce. Nebývají tak silné jako v druhé době porodní, ale k porodu placenty stačí.
Už při prvních stazích se začíná placenta odlučovat, a až se úplně odloučí, dojde k jejímu vypuzení z dělohy. Kontrakce ještě nějakou dobu pokračují, díky čemuž se děloha stahuje a uzavírají se cévy, které v děloze zůstaly po odloučení placenty otevřené.

Placentu porodník pozorně zkontroluje – pokud by se nějaké kousíčky placenty neodloučily a zůstaly v děloze, mohlo by dojít k ohrožení zdraví, nebo dokonce života ženy. Potom porodník zkontroluje porodní cesty a ošetří případné ranky, které vznikly během porodu.

Žena zpravidla ještě krátce (1–2 hodiny) zůstane ve vyhrazené místnosti v blízkosti porodního sálu. V této době je intenzivněji sledována s ohledem na možné poporodní komplikace, např. přetrvávající krvácení apod. Právě teď je opět možné ponechat miminko u matky, případně ho zase přiložit k prsu, což má význam nejen pro vytváření citového pouta mezi matkou a dítětem, ale podporuje to i nástup laktace.

Po uplynutí této doby je žena převezena na pokoj, kde zůstává až do svého odchodu z porodnice.

Partner u porodu a zvláštní požadavky

Moderní ženy si často přejí mít u sebe partnera, aby příchod potomka na svět přivítali společně a aby jim byl partner v těchto důležitých chvílích oporou. Hovoříme-li o partnerovi, bývá to zpravidla manžel či druh, ale v některých případech si žena raději zvolí sestru, kamarádku či dulu, což je jakási profesionální společnice u porodu.

Okolnosti nejsou vždy přítomnosti blízké osoby u porodu nakloněny, ale většina porodnic se snaží vycházet rodičům vstříc, jak se jen dá.

Některé manželské páry mají však někdy až neúměrné a nereálné představy o porodu – neústupné setrvávání na těchto požadavcích nemá smysl. Vždy se vyplatí vyslechnout lékaře, který bude přítomen při porodu, protože ten má v první řadě na paměti vše, co má ulehčit porod, a dbá na zdraví rodičky i děťátka.

Mnoho žen si po absolvování psychoprofylaktické přípravy v rámci kurzu nebo po konzultaci s dulou vypracuje tzv. porodní plán, který obsahuje požadavky a představy o porodu. Tento porodní plán je dobré prodiskutovat se svým porodníkem – ať už to bude lékař, kterého jste si předem zvolila, nebo ten, který je právě přítomen na sále, když jste přišla rodit.

Nechte svou mysl otevřenou nejen dříve získaným informacím, ale i připomínkám, které bude mít váš porodník.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře