in

Léky při porodu

MUDr. Jozef Záhumenský

Řada čtenářek nám píše, že při porodu dostala nějaké léky a vlastně ani přesně neví jaké a proč. Požádali jsme proto porodníka MUDr. Záhumenského, aby vám (i nám) objasnil, jaké medikamenty se na porodních sálech používají, kdy a z jakých důvodů..

Porod je nejzranitelnějším bodem procesu rozmnožování. Protože v přírodě mají přežít jenom ti nejzdatnější, je porodní proces pro dítě obrovskou zátěží. Během každé kontrakce klesá průtok cévami dělohy, a tím se redukuje přívod kyslíku k dítěti. Zdravé dítě má určité kompenzační mechanismy, pomocí kterých tuto zátěž po určitý čas překonává, ale zatím nedokážeme odhadnout, jak dlouhý tento čas u každého dítěte bude.

Plod, který není geneticky v pořádku nebo který si z jakýchkoliv příčin (nedostatečná funkce placenty, přenášení, pupečníkové komplikace) vyčerpal kompenzační mechanismy již před porodem nebo na jeho začátku, porod bez pomoci medicíny nepřežije. Proto musíme rodičku monitorovat a sledovat aktuální stav dítěte. Stejně tak musíme dbát, aby porod postupoval. Je chybou nechat dítě vyčerpat neefektivními kontrakcemi, a až když se začne projevovat jeho vyčerpání, zasáhnout operačně. Právě k tomu, aby porod udržoval určité tempo, a proto, abychom plod chránili před některými hrozbami, používáme léky.

V současné době, kdy porodníky trápí nárůst počtu císařských řezů, je vítán každý způsob, jak tomuto jevu zamezit. Kdybychom porod jenom monitorovali, rodičku nijak neléčili a do porodního děje nezasahovali, měli bychom jenom jedinou možnost, jak plodu při nesnázích pomoci – císařský řez. Naším cílem je však právě prevence těchto nesnází, proto se snažíme porod určitým způsobem vést a usměrňovat.

Jaké léky se za porodu podávají?

Můžeme je rozdělit do několika skupin:
1.    léky podporující děložní stahy
2.    léky snižující napětí hladké svaloviny
3.    léky potlačující kontrakce
4.    antibiotika
5.    léky na tlumení bolesti
6.    léky proti strachu

Léky podporující stahy dělohy

Oxytocin
Oxytocin je hormon vylučovaný podmozkovou žlázou. Jedná se tedy o látku tělu vlastní, se kterou se organismus velice rychle vypořádá. Oxytocin se obvykle podává v infuzi. Dávkování je různé, závisí na zvyklostech kliniky a zkušenostech lékaře. Indikací k podání je slabá děložní činnost nebo nutnost ji vyprovokovat při odteklé plodové vodě . Výhodou kontinuálního podávání oxytocinu infuzí je možnost regulování rychlosti infuze, případně její úplné vypnutí při náznaku komplikací. Podání oxytocinu vlastně nemá kontraindikace, neměl by se podávat ženám, u kterých je rizikový spontánní porod a měly by rodit císařským řezem.

Prostaglandiny
Prostaglandiny jsou látky produkované přímo v těle ženy, které výrazně stimulují děložní činnost a kromě toho mají účinek na děložní čípek, který po nich měkne a stává se prosáklým a připraveným k porodu. Dávají se při nutnosti vyvolat porod kvůli některým komplikacím ze strany matky nebo dítěte. Nejčastější je podání do pochvy, a to ve formě tablety nebo gelu.

Metylergometrin
Metylergometrin je látka vyráběná z námelu, což je cizopasník na obilí. Zjistilo se, že látky produkované námelem mají velice výrazný efekt na stahování dělohy. Dokonce se předpokládá, že v minulosti byly častou příčinou potratů. Proto se v současné době podává metylergometrin výhradně po porodu dítěte, nejlépe i po porodu placenty. Silné stažení dělohy, které metylergometrin způsobí, stáhne děložní cévy v oblasti rány po placentě a sníží krevní ztrátu průměrně o 200 ml. Zlepšuje se tím kvalita života žen po porodu (odpadá únava a malátnost), ale hlavně se tím snižuje potřeba podání transfuze krve.

Léky snižující napětí hladké svaloviny
Odborně nazývané spazmolytika. Podávají se hlavně z indikace snížení napětí čípku děložního a rychlejšího otvírání branky. Kromě toho ruší vedlejší zdroje děložních stahů, čímž děložní činnost koordinují a zpravidelní. Některé ze spazmolytik mají i složku působící proti bolesti. Jejich hlavní indikací je tuhá nepoddajná branka při relativně slušné porodní činnosti.

Léky potlačující kontrakce
Jedná se o tzv. tokolytika. Hlavní indikací na jejich podání je stav, kdy plod je porodem již natolik utahán, že ho přestává tolerovat. Pomocí tokolytik se potlačí kontrakce, a překlene se tak čas do zorganizování císařského řezu. Malé dávky tokolytik je možno podat i za porodu na ztlumení nadměrné děložní činnosti, ale to je velice zřídkavé a ojedinělé.

Antibiotika
Po odtoku plodové vody přestává být dítě chráněno před infekcí. Po 12 hodinách po odtoku je vhodné podání antibiotik jako prevence před nákazou novorozence, který má ještě nezralý imunitní systém a porodní stres ho nechává zranitelným před infekcí. Kromě toho, kolonizace pochvy matky baktérií Streptococcus agalactiae je vysoce riziková pro možnost rozvoje zánětu mozkových blan u plodu nebo celkové novorozenecké infekce. Proto se doporučuje podat celkově antibiotika, aby byl plod před infekcí chráněn. Stejně tak horečka za porodu nebo laboratorní příznaky zánětu jsou indikací k podání antibiotik.

Léky na tlumení bolesti
Na tlumení bolesti za porodu se snažíme nejdříve použít nefarmakologické metody, jako například možnost chůze a změny polohy, teplou sprchu, masáže, vlídný přístup. Po vyčerpání těchto možností nastupuje podání léků v různé formě a dávce. Můžeme podat celkově analgetika do žíly v infuzi nebo do svalu. Zároveň je možno využít i jejich spazmolytický efekt.
Kromě celkového podání léků proti bolesti existuje i lokální umrtvení nervů vedoucích k porodním cestám. Nejznámější je tzv. epidurální analgezie, kdy se podají léky na tlumení bolesti před páteřní kanál tam, kde vystupují nervy vedoucí bolestivé vzruchy. Do kanálu míchy se při epidurální analgezii neproniká. Výhodou je, že se tlumí jenom bolesti a hybnost zůstává plně zachována. Epidurální analgezii podává anesteziolog. Blokovat bolestivé vzruchy se dá i níže paracervikálním blokem nebo blokem pudendálního nervu, který zásobuje pochvu a pánevní dno.

Léky proti strachu
Hormonem stresu a strachu je adrenalin. Vývojově adrenalin způsobuje u zvířat celkovou připravenost na reakci na ohrožení – buď boj, nebo útěk. V případě, že byla nějakým způsobem (predátorem) ohrožena rodící samička, vyplavený adrenalin utlumil kontrakce, aby mohla uniknout do bezpečí. Proto strach a nadměrný stres u porodu potlačuje děložní činnost. Když je rodička neklidná a projevuje nadměrné obavy až hysterii, je na místě podání léku proti strachu, tzv. anxiolytikum. Po zklidnění obvykle nastane pravidelná a vydatnější děložní činnost. Občas se anxiolytika dávají spolu s léky proti bolesti jako takzvané lytické směsi.
Někdy, když neumíme přesně odlišit poslíčky od začínajícího porodu, podání tabletky anxiolytika tyto dvě situace spolehlivě odliší. Při poslíčcích žena většinou spokojeně usne a vyspí se. Naopak porod se po tabletce na zklidnění rozběhne a kontrakce začnou být vydatnější.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře