in , ,

Neposlušná varlátka

Sotva se vám narodí chlapeček, už abyste myslela na to, jestli bude jednou dost potentní na to, aby z vás udělal babičku…

Říkáte si právě, co je to za hloupost? Že to, jestli přičiněním syna budete, nebo nebudete mít vnoučátka, je přece jen a jen na něm? Ne tak docela… Jen čtěte dál, milé mámy malých synků.

Trocha anatomie na úvod

Nejdříve si zavzpomínejme na hodiny biologie na základní škole. Anatomie pohlavních orgánů byla snad pro všechny děti bez výjimky navýsost zajímavé téma a někteří z nás při ní dokonce poprvé v životě dávali ve škole skutečně pozor. Pamatujete si z ní ale vše? Dokážete i po letech smysluplně vysvětlit, co jsou a jakou funkci v organismu plní varlata?

Varlata jsou mužský párový orgán vejčitého tvaru a jsou umístěna v šourku za penisem. Je zcela normální, pokud je jedno větší než druhé. Jsou hladká a na pohmat mírně citlivá. Ve varlatech se tvoří mužské pohlavní buňky – spermie – a zároveň fungují jako důležitá endokrinní žláza, protože produkují mužský pohlavní hormon testosteron. Varlata se vyvíjejí v břišní dutině a většinou již v průběhu nitroděložního života chlapce sestupují tříselným kanálem do šourku. Po narození by tedy maminka měla u synka v šourku vidět nebo nahmatat obě varlátka. Přibližně 3 až 4 % chlapců však varlata nemají po narození sestouplá. U nedonošených kluků je výskyt nesestouplých varlátek o dost vyšší – až 30 % – a to proto, že se jednoduše narodili dřív, než stihla varlátka zaujmout své místo.

V čem spočívá rizika nesestouplých varlat?

Ke svému dobrému fungování potřebují mít varlata teplotu mezi 34 a 35 °C. Při vyšších teplotách se tvorba spermií utlumuje a při dlouhodobém působení vyššího tepla může dojít až k trvalé neplodnosti. V posledních letech se v této souvislosti hodně mluví a píše o tom, že je pro muže vhodnější spodní prádlo typu trenýrek než klasické slipy, protože šourek je ve volnějším prádle méně zahříván.

Varlata jsou právě kvůli teplotě umístěna v šourku vně těla. Jejich teplotu si tělo umí částečně regulovat pomocí změny napětí stěny šourku. Při stažení šourku se varlata přitáhnou blíže k tělu, kde se jejich teplota zvýší. Při povolení stěny šourku naopak teplota uvnitř poklesne.

Ztráta plodnosti ale není to jediné, co budoucí muže ohrožuje. Nesestouplá varlata jsou zároveň nejrizikovějším faktorem pro vznik rakoviny varlat, která se nejčastěji vyskytuje u chlapců a mužů mezi 15. a 35. rokem života. V této věkové kategorii je rakovina varlat dokonce nejčastěji se vyskytující formou rakoviny vůbec. Nebezpečí vzniku nádoru je přitom až 48× vyšší u nesestouplého varlete než u normálního.

Ostražitost ano, panika ne

Pokud jste po přečtení předcházejících vět hned běžela zkontrolovat svého několikaměsíčního prince a vyděsila se, protože jste nahmatala jen jedno, případně ani jedno varlátko, nepropadejte ještě panice.

Medicína definuje dva hlavní stavy, při kterých není možné kojenci nahmatat v šourku varlátka – kryptorchismus a retraktilní varle či varlata. Drtivá většina případů je ale úspěšně řešitelná včasnou léčbou.

Kryptorchismus je název pro skupinu vrozených odchylek, při kterých není varle vlivem anatomické či hormonální anomálie v šourku, ale nachází se například v dutině břišní, v třísle nebo při horním pólu příslušné poloviny šourku. Pokud nesestoupí jen jedno varle, jde o jednostranný kryptorchismus nebo také monorchismus. Oboustranný neléčený kryptorchismus vede k neplodnosti v dospělosti.

Důležité z hlediska léčby je, zda je možné varle najít někde v dráze jeho fyziologického sestupu v dutině břišní – pak se jedná o retinované varle – nebo se nachází mimo dráhu fyziologického sestupu, a tehdy mluvíme o ektopickém varleti. Do skupiny retinovaných varlat patří i tzv. skluzné varle, tj. retinované varle, které lze sice stáhnout do šourku, ale neudrží se tam.

Kryptorchismus lze dále rozdělit na vrozený a získaný. O získaném kryptorchismu mluvíme v situaci, kdy varlata sice do šourku sestoupila, ale nedošlo k úplnému uzavření přechodu z tříselného kanálku do šourku.

Retraktilní (též migrující či cestující) varle je stav, kdy varle zvýšenou aktivitou kremasterového svalu mění svoji polohu a v určitých situacích vystoupí ze šourku tříselným kanálem do těla. Retraktilní varlata je možné tahem přemístit do šourku, kde zůstanou, a nevyžadují léčbu. Mají normální histologický nález, nejsou spojena s poruchou plodnosti, a proto je lékař pouze sleduje.

Léčba a její načasování

Nepřítomnost varlete/varlat v šourku by měl diagnostikovat již neonatolog v porodnici při prohlídce novorozence a ve zprávě na to upozornit praktického lékaře pro děti a dorost. Ten provede při preventivní prohlídce kojence ve 3 měsících věku manuální vyšetření a zkontroluje, zda jsou již obě varlátka na svém místě. Většinou (v cca 75 % případů) se do této doby stav sám upraví. Pokud ale varle není v šourku ještě ani v 6 měsících života, naděje na spontánní sestup je minimální. V tomto období je proto nutné stanovit přesnou diagnózu a zahájit odpovídající léčbu. V 6 měsících života by měl být proto chlapec praktickým dětským lékařem odeslán na konzultaci na dětskou endokrinologii nebo chirurgii, případně urologii.

Specializovaní lékaři musí nejdříve určit, o jaký typ kryptorchismu se jedná a kde přesně se varle nachází. Kromě palpačního vyšetření (pohmatem) k tomu mohou použít také ultrazvuk.

Na základě zjištěné skutečnosti pak volí mezi hormonální a operační léčbou. Léčbu je třeba dokončit před druhými narozeninami chlapce, aby nebyla ohrožena spermatogeneze a plodnost v dospělosti.

Hormonální léčba

Na hormonální léčbu nejsou mezi odbornou veřejností zcela jednotné názory. Jisté ale je, že připadá v úvahu pouze u retinovaných (nacházejících se v dráze sestupu) varlat bez prokazatelné mechanické překážky a u skluzných varlat, která jsou po většinu času lokalizována mimo šourek. Platí, že čím je varle uloženo níže, tím je hormonální léčba úspěšnější.

K léčbě se používá buď hormon HCG (choriový gonadotropin) nebo aLHRH (analoga gonadotropin releasing hormone). Organismus je při ní stimulován k produkci testosteronu, čímž se sestup varlete dokončí.

HCG se podává v injekcích a jeho výhodou z lékařského hlediska je přesnější dávkování, udržení vyšší hladiny testosteronu a nižší cena. Nevýhodou je právě bolestivá injekční aplikace a i při správném dávkování možné vedlejší účinky.

ALH-RH se naproti tomu aplikuje intranazálně (nosním sprejem). Jeho výhodou je neinvazivní podávání, fyziologičtější stimulace tvorby testosteronu a s tím související menší výskyt nežádoucích účinků. Nevýhodou je často nespolehlivé dávkování, nižší hladina testosteronu s menším efektem léčby a vyšší cena.
Léčbu je možné také kombinovat. Zahájí se aplikací aLH-RH a následně je podán HCG.

Úspěšnost hormonální léčby je obtížné přesně kvantifikovat. Některé zdroje uvádějí maximálně 30% úspěšnost, jiné zmiňují i 100% výsledky. V každém případě je po úspěšné hormonální léčbě důležité nemocného dlouhodobě sledovat, protože se varle může vrátit do původní polohy.
Pokud je konzervativní hormonální léčba neúčinná, je nutné řešit problém chirurgicky.

Operační léčba

Operace nesestouplého varlete či varlat se nazývá orchidopexe. Většinou jde o poměrně nenáročný zákrok, který nevyžaduje dlouhou hospitalizaci ani rekonvalescenci. Při hladkém pooperačním průběhu je malý pacient s rodičem propuštěn do domácí péče již následující den po operaci.

U vrozeného kryptorchismu se doporučuje operaci provést až po dovršení jednoho roku (ve věku 12 až 18 měsíců). U získaného kryptorchismu musí být ale orchidopexe provedena co nejdříve po stanovení diagnózy.

Operační výkon spočívá v uvolnění varlete, jeho přemístění do šourku a fixaci. Podle toho, zda je varle hmatné, či nehmatné, se liší postup. U hmatného varlete lékaři přistupují rovnou k otevřené operaci malým řezem v oblasti třísel s jednou drobnou jizvičkou i na šourku. U nehmatného varlete se provádí nejdříve diagnostická laparoskopie v celkové anestezii, která pomůže odhalit umístění varlete. Podle zjištěného stavu se pokračuje standardní operací. Ve vzácných případech, kdy je jedno nebo obě varlata zadrženo vysoko v těle, jsou nutné dvě operace s časovým odstupem.

 

Komentáře

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře