in

MDŽ – den boje žen za svá práva

Den boje žen za svá práva

Mezinárodní den žen se slaví každý rok 8.března. Víte ale jaká je základní myšlenka tohoto svátku? Pro některé muže je MDŽ dnem kdy dají ženám čokoládu nebo kytku. Proč jim ale kytku dávají? To ví dnes již málokdo a neví to i samy ženy.

Mnoho z vás si spojí tento svátek se socialistickým režimem, protože v těchto dobách se konaly okázalé slavnosti na počest žen a pamatovat si můžete především rudé krafiáty. Právě proto, že si to současní lidé spojují s tímto režimem, mnoho lidí tento svátek dnes neslaví. Skutečnost je ale jiná. Tento den má daleko hlubší minulost a je starší než naše komunistické hnutí.

MDŽ se slaví již od počátku 20.století a základní myšlenkou je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové disktriminace.

MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým dnem boje žen za svá práva.

Historie

Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského.

Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu Dne matek.

Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Ve 21. století bývá někdy význam MDŽ zpochybňován jako jeden z kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře