in , , ,

Hypnoporod – zrození bez bolesti

Porod bez bolesti? Existuje i když se Vám to může zdát jako sci-fi. Jak to dokázat? Jak nastavit mysl pozitivním směrem v těch nejdůležitějších, ale i nejnáročnějších chvílích v životě ženy – při darování nového života svému dítěti? Zahoďte obavy a otevřete se novým poznatkům…Víc Vám přiblíží Miroslava Peťková, která organizuje kurzy hypnoporodu.

Mirko, představme hypnoporod a jeho filozofii ženám, které o této metodě ještě neslyšely…

Název hypnoporod pochází z anglického slova „hypno” se vztahuje k hypnoterapii, kterou používáme k uvolnění obav a natrénování našeho těla i mysli k hlubokému uvolnění a uvolňování endorfinů (hormonu štěstí a přirozených tlumičů bolesti) během porodu. Právě díky eliminování strachu a hlubokému uvolnění během porodu může být porod děťátka klidnějším a uvolněnějším zážitkem, což následně přispívá i ke snížení potřeby zásahů během porodu.

Kde se vůbec hypnoporod vzal? Je to novinka?

Tato metoda však není v dějinách porodnictví novinkou. relaxační techniky se při porodech využívaly po celá staletí, dokonce už známý řecký filozof Aristoteles psal o spojitosti mysli a těla, zdůrazňoval význam hluboké relaxace při porodu. V případě komplikací se ženy uvedly do uvolněného stavu mysli, aby se daný problém dal řešit. Hippokrates i Aristoteles věřili, že rodící ženě je třeba vyhovět jejím potřebám a pocitům.

Prosazovali, aby měla rodička během porodu u sebe osobu či osoby, které ji podpoří a budou jí oporou. Soranus, další učenec řecké školy, zdůrazňoval význam pozorného naslouchání potřebám a pocitům rodící ženy a prosazoval myšlenku využívání síly mysli pro dosáhnutí stavu uvolnění, který by měl ulehčit porod. Porod byl přirozenou událostí a se ženami se při něm zacházelo laskavě, jemně a radostně…

A kdy se k jejich myšlenkám začala vracet moderní medicína?

Anglický porodník dr. Grantly Dick-Read byl jedním z prvních „moderních” lékařů, kteří v roce 1920 předložili koncept přirozených porodů s použitím relaxací a uvolněného dýchání. Základem jeho metody bylo vzdělávání těhotné ženy v anatomii, fyziologii i ve vývoji embrya. Byl přesvědčený, že strach se může porazit světlem vědomostí. Dalším faktorem, který zdůrazňoval při ovládání bolesti, byly pokyny o dýchání a uvolnění.

V začátcích zmíněný doktor tvrdě odmítal, že by hypnóza mohla být součástí relaxačních technik. Avšak metody, které používal, jako jsou ovládání dýchání, sugesce a relaxace, měly mnoho společného se základními technikami uvádění do transu, takže si nikdo nemohl nevšimnout, že některé z jeho pacientek se dostaly do stavu podobnému transu. V pozdějších letech již uznal výhody hypnózy, protože zaznamenal, že jde o podobné stavy jako po aplikaci chemických anestetik. V roce 1961 americký porodník August zaznamenal výsledky používání hypnózy při ovládání bolesti při porodech u 850 žen. Zjistil, že 58% matek nepožadovalo žádné léky, 28%ˇpoužilo jen analgetika a jen 4% požadovala lokální nebo celkovou narkózu. Anglický psychiatr doktor Hartland, který připravoval mnoho žen na porod s použitím hypnózy, zjistil, že u žen, které u něj podstoupily prenatální trénink, se první porodní fáze zkrátila o 20%. Byl přesvědčený, že 90% všech těhotných žen by mohlo dosáhnout alespoň částečného stavu hypnózy, ačkoli ne všechny z nich by měly porod zcela bez medikace.

Začala jsem cítí silnou vnitřní touhu vzdělávat i další ženy v tom, jak nádherně a klidně se dá přivést děťátko na svět.

A teď Vám dám otázku, kterou asi slyšíte velmi často – skutečně může být porod pomocí této metody bezbolestný?

Mnoho žen v dnešní době nabylo přesvědčení, že si musí při porodu vytrpět velmi mnoho bolesti a těžkostí. Dick-Read to popisuje jako „syndrom bolesti způsobený napětím ze strachu”. Bezbolestný porod však není primárním cílem metody hypnoporodu. Díky uvolnění, práci s myslí, odbouráváním strachu můžete své děťátko přivést na svět v pohodě, klidněji a příjemněji, což je kromě jiného, i o kontrole toho, co kontrolovat můžeme – tedy naše myšlenky. Naše myl má obrovskou sílu… Pokud máte z porodu pozitivní zážitek, odrazí se to i na vašem vzájemném vztahu s miminkem. Dalším benefitem je možnost porodit děťátko bez zbytečných zásahů či využití medikamentů.

Máte i konkrétní čísla?

Pravidelně si děláme průzkum mezi maminkami, které s námi absolvovaly kurz. Poslední, z roku 2017, do kterého se anonymně zapojilo 150 našich frekventantek, ukazuje následující výsledky: 87% žen rodilo přirozeným porodem, sekcí jen 13%, což je oproti průměru krásné číslo. Téměř 80% našich maminek neužilo během porodu žádná analgetika a více než 55% ani necítilo potřebuji o ně požádat.

Dnes už máte za sebou stovky spokojených maminek. Vím, že se neustále vzděláváte v této oblasti. Jak jste se vlastně k hypnoporodu dostala?

Podobně jako mnoha jiných žen i já jsem měla strach z porodu. Myslela jsem si, že je to něco, co si musí žena jednoduše „vytrpět”. Můj pohled se změnil, když jsem si povídala s přítelkyní o jejím porodu. Dodnes si pamatuji výraz její tváře a světlo v očích, když popisovala svůj porod jako něco nádherného. A co mě nejvíc zaskočilo, byla informace, že to vůbec nebolelo. Právě ona mi řekla o hypnoporodu a já jsem si hned začala hledat všechny možné informace. To bylo v roce 2010. Byla jsem právě čerstvě vystudovaná klinická hypnoterapeutka, tak mě to samozřejmě zaujalo. Věděla jsem, jakou sílu může mít hypnóza na zvládání bolesti, ale do té doby mě ani nenapadlo spojit si hypnózu s porodem.

Přihlásila jsem se na kurz Hypnózy pro porody, kterou organizovala Fakulta klinické hypnózy v Londýně. Po tomto školení jsem se přihlásila i na lektorský kurz do institutu Marie Monganové. Ona se inspirovala právě prací již zmíněného britského porodníka Grantlyho Dicka-Reada. Převzala jeho práce a upravila je do „modernější verze”. Čtenářky ji mohou znát jako autorku populární knihy Hypnoporod. Protože mě toto téma nepřestává fascinovat, hledal jsem si další informace. Našla jsem je v publikacích světoznámého lékaře – francouzského porodníka dr. Michela Odenta. Jeho knihy mě natolik zaujaly, že jsem se k němu přihlásila na školení pro duly, které v té době organizoval v Londýně. Právě on mě inspiroval k tomu, že jsem této problematice zasvětila celý svůj další profesní život.

Co Vás přesvědčilo, že je to Vaše cesta?

Začala jsem cítit silnou vnitřní touhu vzdělávat i další ženy v tom, jak nádherně a v klidu se dá přivést děťátko na svět a jaký má celý tento proces pro ženu, její děťátko i pro celou rodinu význam.

Jak a kdy se mohou budoucí maminky o kurzu dozvědět?

Když jsem v roce 2011 začínala s kurzy hypnoporodu, byly jsme na Slovensku jen dvě lektorky, Katka Jurenková a já. Postupem čas jsem začala zjišťovat, že techniky, jak je učí Maria Monganová, nejsou pro slovenské maminky a podmínky v našich porodnicích úplně dostačující. A tak jsem se vzdělávala dále a postupně jsem kurzy rozšířila o další informace a techniky jsem přizpůsobila tak, aby vyhovovaly našim podmínkám. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Maminky nám psaly děkovné e-maily a šířily pozitivní informace dál… Kurzy se nám začaly plnit i na tři měsíce dopředu. Dnes mám velkou radost z toho, že 98% maminek přichází na naše kurzy na základě doporučení. Utvrzuje mě to v tom, že to, co děláme, děláme dobře. Dnes už mohou těhulky absolvovat naše kurzy téměř v každém větším slovenském městě. Naše organizace Hypnoporod Slovakia sdružuje lektorky, které projdou intenzivním tréninkem a jsou kvalifikované vést naše kurzy. Už více než 1 600 maminek, množství referencí i vlastní statistiky, které si každoročně děláme, jsou zárukou kvality. Naše kurzy jsou vyhledávané i porodníky, porodními asistentkami, navázali jsme spolupráci s některými porodnicemi na Slovensku. Mnohé maminky naše kurzy absolvují dokonce na základě doporučení od svých porodníků. Velmi si toho vážím.

K rodičkám a jejich novorozeným miminkům se musí přistupovat s láskou a respektem, ať už rodí v jakémkoli prostředí.

A teď trochu prakticky – jsem na Vašem kurzu, naučíte mě tam, jak se dostat do „transu”?

Ačkoli hovoříme o hypnoporodu, jde především o to, že vás naučíme, jak uvolnit svou mysl, relaxovat a dokázat se dostat do stavu hlubokého uvolnění i v takové náročné chvíli, jakou porod je, bez ohledu na různé rušivé vlivy prostředí. Také umíme pracovat se strachem z porodu, který bývá problémem většiny maminek. Víte, mít mysl v hypnotickém stavu je ve skutečnosti úplně normální a přirozená součást našeho života, jen si to neuvědomujeme. Jen si vzpomeňte na situace, kdy jste byli jakoby „v transu” – to jsou například chvíle, kdy jste ztratili pojem o čase. Někteří to zažívají při běhání, jiní, kdy se věnují svému koníčku, další, když se ponoří do práce…

Chodí ženy na kurzy i se svými partnery? Jak reagují? Muži jsou přece jen více racionální, dokážou se „naladit” ?

Ano, samozřejmě, a dokonce jsou to častokrát právě muži, kteří své partnerky na kurz přihlásí. Je pravda, že všeobecně muži bývají trochu skeptičtí, když slyší slovo „hypnoporod”. Ani se jim nedivím (smích). Avšak naše kurzy, navzdory názvu, jsou racionální – na kurzu se partneři dozvídají velmi logické a vědecky podložené informace, které je už v průběhu několika hodin přesvědčí o tom, že jsou na správném místě. Na konci kurzů jsou to často právě muži, kteří otevřeně řeknou, že předčil jejich očekávání a jsou velmi rádi, že ho absolvovali.

Dá se využít hypnoporodní technika i v porodnicích, které to rodícím ženám příliš „neulehčují” – hodně rodiček, nedostatečná komunikace, direktivnost personálu…?

Určitě ano. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč hypnoporod vznikl. Aby pomohl maminkám porodit v klidu, snadněji a příjemněji, i navzdory ne úplně „příznivému” okolí. I když na druhou stranu, nedá mi to nepřipomenout maminkám, že v dnešní době mají na výběr. Vždy jim doporučuji, aby se šly podívat do více porodnic, popovídaly si o svých představách s porodníky kteří tam pracují, a potom se rozhodly pro konkrétní místo. Důvěra v porodníka, který bude asistovat při vašem porodu, je nad zlato. Považuji za velmi důležité, aby se k ženám rodičkám a jejich novorozeným miminkům přistupovalo s láskou a respektem, ať už rodí v jakémkoliv prostředí.

Souvisí hypnoporod nějak i s termínem orgasmický porod?

Orgasmický porod je termín, který se ve velkém začal skloňovat po tom, co se kniha Orgasmický porod a následně i film natočený na její motivy staly světovým bestsellerem. Napsala ji Debra Pascali – Bonarová, předsedkyně Mezinárodní organizace péče o matku a dítě u porodu (IMBCO). Mám obrovskou radost, že Debra přijala mé pozvání a přijede poprvé na Slovensko, aby vedla mezinárodně certifikovaný kurz pro duly. Debra a mnoho dalších světových odborníků na porod se shodují v tom, že orgasmický porod, nebo také porod v extázi, má schopnost prožívat každá žena. Je to hlavně díky naší dokonalé hormonální symfonii, která se optimálně rozvine, pokud je porod nerušený. Dá se tomu pomoci třeba atmosférou ticha a soukromí, například díky ztlumenému světlu a minimální verbální komunikaci a také tím, že od ženy, který rodí, nebudeme očekávat, že se bude chovat racionálně. Za takových podmínek žena intuitivně zvolí pohyby, zvuky a polohy, které jí pomohou porodit děťátko co nejsnadněji. Jak říká Debra: „Nadešel čas vnést tu samou lásku, která stvořila vaše děťátko, i do jeho přivítání na svět. Porod je transformační a radostný proces oslavující život, a ne den, který musíme jen přetrpět.”

 

Komentáře

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře