in

V 6. měsíci života se dítě potřebuje cítit v bezpečí

Motorika

Pokud jsme se děťátku v předcházejících měsících věnovali a napomáhali rozvoji jeho motoriky, dokáže se teď samo přitáhnout nejen do sedu, ale i do stoje. Jeho úchop je natolik silný, že se chvíli udrží volně visící nebo ve stoji na žebříku. Některé děti se naučí koncem 6. měsíce i plazit, hlavně za pomoci rukou.

V šestém měsíci se už objevuje i záměrné překládání předmětů z ruky do ruky, které umožňuje dítěti lépe věc poznat tím způsobem, že ji převrací, otáčí, uchopuje v různých polohách, mění se její tvar.

Emocionální projevy

Pokud je dítě zdravé a spokojené, často se usmívá a při setkání se známým člověkem se hlasitě směje. Brouká si a neustále se něčím zabývá. V tomto období téměř vůbec nepláče. Jeho vztah k nejbližším osobám je v 6. měsíci natolik pevný, že náhlé přerušení vazeb může vyvolat vážnou poruchu duševní i tělesné rovnováhy.

Přítomnost matky i otce mu dává pocit bezpečí a jistoty, který se ztrácí při odloučení od nich.

Dítě začíná aktivně navazovat kontakty se svým okolím. Vydáváním hlasitých zvuků, dotýkáním se mámy na sebe upozorňuje a pozoruje, jak matka na jeho pokusy reaguje. Některá svá přání už dokáže vyjádřit svým chováním.

Začíná rozumět některým gestům a mimickým výrazům blízkých osob a reagovat přiměřeně na některá slova, např. se podívá na předmět, který maminka pojmenuje. Takže porozumění a dorozumívání kráčí ruku v ruce s přiměřenou reakcí. Vhodné je, když je dítě v péči malého počtu lidí. Pokud je kolem něj příliš mnoho lidí, množství různorodých podnětů, signálů a projevů dítě mate a znemožňuje navázání hlubších citových vztahů.

Přítomnost matky i otce mu dává pocit bezpečí a jistoty, který se ztrácí při odloučení od nich.

Jak se dítě učí používat hlas k navázání sociálního kontaktu

Broukání je nyní snahou aktivně navázat styk s matkou – např. matka si dítěte nevšímá, ale dítě se na ni dívá a snaží se na sebe upozornit různými zvuky. Následující hry napomáhají k rozvoji schopností dítěte využívat svůj hlas k dosažení vzájemného kontaktu s okolím:

Přivolání hraček: Když má dítě “hovornou” náladu, máma si přikryje tvář plenkou. Dítě zabrouká a máma si stáhne plenku z tváře, zasměje se a také mu zabrouká. Za chvíli si opět přikryje tvář plenkou. Dítě velmi rychle pochopí princip hry a začne záměrně na mámu pokřikovat, aby se mu ukázala.

Podávání hraček: Když dítě zabrouká (vydá nějaký zvuk), máma mu podá nějaký zajímavý předmět. Nechá ho chvíli si s předmětem hrát a potom mu ho jemně sebere. Když dítě opět zabrouká, podá mu jinou zajímavou hračku. Opakujeme asi 5–6x po sobě, 2–3x denně.

Zvednutí dítěte na ruce po vydání hlasu: Když dítě zabrouká, máma ho zvedne do výšky, vesele se na něj usměje a znovu ho položí na zádíčka. Cvik lze opakovat 5–6x po sobě pokaždé, když dítě zabrouká. Není nutné dítě zvedat, můžete s ním udělat jiný pohyb, který má rádo.

Jak se dítě učí rozumět slovům

Než se začne u dítěte rozvíjet aktivní řeči – mluvení a používání slov – učí se slovům rozumět. Aby mohlo nějaké slovo aktivně používat, musí se je naučit a vytvořit si pasivní slovní zásobu.

Reakce na slovo (ne na zvuk hlasu) se začíná u dítěte objevovat právě v 6. měsíci života za určitých podmínek. Pokud se dítě zaměří např. na hodiny, doprovázíme pozorování slovy: hodiny – tik tak. Jestliže později vyslovíme „hodiny – tik tak“ na obvyklém místě a obvyklým způsobem tehdy, když hodinám dítě nevěnuje pozornost, a ono otočí hlavu a zrak ke slovem naznačenému předmětu, je to důkaz, že si vytvořilo spojení mezi slovem a objektem a že mu rozumí.

 1. Dítě se podívá ke slovem označenému předmětu.
  Všímáme si, který předmět v bytě dítě nejvíce zajímá. Většinou je to něco, co je nápadné barvou, velikostí, leskem, mění se. Důležité je, aby zůstával neustále na stejném místě. S dítětem se postavíme někde blízko předmětu, soustředíme jeho zrak na předmět a pojmenujeme ho – např. lampa. Během dne tento rituál opakujeme několikrát. Občas se zeptáme “Kde je lampa?” ve chvíli, kdy se dítě na jmenovaný předmět nedívá.
 2. Dítě se podívá ke slovem označenému předmětu při změněných podmínkách.
  Když se nám podaří vyvolat u dítěte otočení hlavy směrem k předmětu, začínáme měnit podmínky, např. se postavíme na jiné místo než před chvíli, držíme dítě jiným způsobem, později požádáme, aby se ho vyptávala jiná osoba. Tím se vytváří asociace mezi předmětem a slovem a současně se rozvíjí abstraktní schopnost myslet.

Rozvíjení sociálních dovedností dítěte

V tomto období využíváme návštěv přátel a známých k tomu, abychom je požádali, zda by se mohli na 3–5 minut věnovat děťátku: pochovali jej v náruči, chodili s ním po místnosti, ukazovali mu hračky, předměty, mluvili s ním… Jde o to, aby si dítě zvykalo na cizí lidi a nebálo se s nimi navazovat kontakt. Důležité je, aby byl vždy přítomen některý z rodičů.

Tipy pro hru na zádech

Dítě se stává přímo mistrem na hry v této poloze. Zejména pokud má dostatek různorodých hraček, které dokáže chytit každou do jiné ruky a držet si je, prohlížet velmi pečlivě a zkoumat je i ústy.

Kromě hraček a rukou se stávají předmětem hodným zájmu i vlastní nohy dítěte. Tím poznává svoje vlastní tělo a dochází u něj k rozvoji motoriky. Zpočátku si dítě dosáhne jen na kolínka, postupně i na chodidla a prsty na nožičkách. A pak s nohou šup – přímo do pusy.

Hry u stolu

Miminko si posadíme na kolena ke stolu, na kterém jsou položeny hračky. Dítě lákáme, aby se hraček dotýkalo a zkoumalo je. Vybíráme takové hračky, kterou jsou asymetrické a různě velké, aby bylo dítě nuceno používat obě ručičky a také přizpůsobovat úchop a nastavení ruky velikosti předmětu.

Plenkou přikryjeme předměty takovým způsobem, aby to dítě vidělo, a lákáme je, aby si předmět vzalo tak, že plenku nadzvedne.

Základním předpokladem pro činnosti s dítětem je jeho radostná a spokojená nálada. Jen tehdy, pokud je dítě spokojené, je možné rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.

Když je dítě unavené:

 • vývojová úroveň jeho aktivit klesá – dítě se začíná projevovat stejně jako se chovalo o 1–2 měsíci dříve, a nové schopnosti u něj není možno v tuto chvíli obnovit
 • jeho nálada je labilnější – zhoršuje se i po nepatrném podnětu, kterého by si dítě jinak nevšimlo
 • jeho aktivity jsou mnohem rytmičtější – rytmicky hýbe hlavou, trupem, končetinami
 • aktivity se stereotypně opakují
 • objevují se primitivní reflexy – např. dumlání prstů
 • únava se projevuje v pohybech a držení těla dítěte – v lehu na bříšku zvedá hlavičku jen málo, hračku pouze drží, ale nehraje si
 • jeho spolupráce polevuje – je pasivní, bez zájmu
 • má červená očka, mne si je a zívá
 •  projevuje se pohybový nepokoj – dítě bezcílně pohybuje celým tělem

Často se rodiče právě u tohoto tzv. dráždivého typu dětí domnívají, že se jim “ještě nechce spát”. Pokud jsou děti uloženy ještě před tím, než se dostaví motorický nepokoj, většinou snadno usnou a klidně spí. Když ale už nastane fáze nepokoje, děti usínají špatně, spánek bývá neklidný a brzy se budí.

Jestliže jste s dítětem v kontaktu, povídáte si s ním a pozorujete ho, dovedete odhadnout a rozpoznat některé individuální projevy, s nimiž únava přichází. Jakmile se únava projeví, přerušte činnost s dítětem a nechejte ho odpočinout a spinkat. Nečekejte, až se únava projeví výrazněji – to bychom dítě přetěžovali, což by na něj mohlo mít negativní důsledky po tělesné i duševní stránce.

Hry a hračky vhodné pro dítě

Nejvhodnější jsou předměty, které jsou barevné, proto pro dítě přitažlivé. V tomto období si vystačíme i s věcmi, které se nacházejí v domácnosti (jako lžíce, vařečka, hrníček aj.), když učíme dítě uchopovat různé předměty do rukou. Tím se rozvíjejí jeho motorické dovednosti.

Vhodný je např. také míč zavěšený nad postýlkou dítěte, aby se ho mohlo dotýkat rukama a nohama, kostky, které dítě může chytat do rukou a bouchat jimi (bylo by dobré, aby nebyly příliš velké a vydávaly nějaký zvuk), různé gumové hračky (pískací, hračky z molitanu, které mění tvar po zmáčknutí, gumová hadička, která umožňuje vytvářet různé oblouky), plenka, papír…

Důležité: při manipulaci s hračkami nikdy nenechávejte dítě samotné, aby si neublížilo.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře