in , ,

Miláčku, řekni máma

První slovo, které dítě vysloví?

Děti nejprve naslouchají řeči svého okolí, naučí se jí rozumět, aspoň těm nejjednodušším slovům a větám, a až potom začnou tvořit svoje první skutečná slova.

Dítě sice okolo prvního půlroku žvatlá cosi jako mamam, amam a někdy se podaří i mama, ale ještě není možné považovat to za smysluplné slovo. Tím se stane tento výraz až ve chvíli, kdy si ho dítě dokáže ve své hlavičce spojit s osobou, která se o něj stará, a ví, že je to máma. Pak skutečně z jeho pusinky vychází vědomě vyřčené slovo máma.

Proč je první slovo “máma”?

Proč je ve většině případů máma první slovo, které dítě vysloví? Vůbec to není proto, že snaživá maminka stojí celé hodiny nad jeho postýlkou a něžně mu domlouvá:

  “A teď, miláčku, řekni máma, má-ma…”

Dítě by toto slovo pravděpodobně vyslovilo, i kdyby ho nikdy neslyšelo (tím ale samozřejmě nechceme říct, že mu toto slovo nemáte opakovat, právě naopak – čím více, tím lépe).

M je totiž hláska, která vzniká přesně takovým špulením úst a jazyka, jako když dítě pije z mámina prsu nebo z lahvičky. A slabika ma či mam, mama se díky tomu tvoří nejsnadněji. Vlastně proto je máma mámou v různých světových jazycích – v angličtině se v hovorové řeči používá mam, mamma, v němčině Mama, ve francouzštině maman, ve španělštině mama, v italštině mamma.

Děti instinktivně rády poslouchají lidský hlas a snaží se ho napodobovat formou vlastních zvuků. V prvním půlroce dítě velmi rozpráví, ale pouze tehdy, když je v dobré náladě, spokojené a šťastné. Slyší svůj projev a přirovnává ho k vaší řeči, když s ním mluvíte. Jeho odezva je plná emocí, radostná. Když je nazlobené nebo nešťastné, tak nemluví, ale křičí nebo pláče.

Dítě slyší svůj projev a přirovnává ho k vaší řeči, když s ním mluvíte.

Vývoj řeči a komunikace dítěte od narození do 3 let

 • ve 3. měsíci: první souhlásky m, b, p, ale i k a j;  dítko výská, když je šťastné nebo vzrušené
 • ve 4. měsíci: směje se, brblá, pobrukuje si, úmyslně “kašle”, vyslovuje ma, ba, pa
 • v 5. měsíci: opakuje stejněslabičné mamamama, alala, bububu apod.
 • v 6. měsíci: používá dvojslabičná slova  jako mama, baba, aja, snaží se udržet konverzaci a zjistit, odkud přichází hlas
 • v 8. měsíci: vypouští bublinky, napodobuje vaši řeč, zkouší intonovat, pracovat s hlasem, artikulovat, chápe, co znamená ne a nesmíš
 • v 9. měsíci: zřetelně odděluje slabiky, velmi ho zajímají rozhovory dospělých
 • v 10. měsíci: experimentuje s jazykem, se zvuky, tvoří směšné zvuky, vymýšlí různoslabičná “slova”, vytváří dlouhé věty z nespecifických slov
 • v 11. měsíci: napodobuje zvířecí zvuky haf, mňau, , , rozumí několika jednoduchým pokynům, mává při rozloučení
 • ve 12.–14. měsíci: první “opravdové” slovo, další pojmenování po základních slovech jako mama, tata, baba
 • v 16 měsících: užívá okolo 5 jednoduchých slov (např. ještě, sám, nechej)
 • v 17 měsících: používá slova jako žádost (dej, sám)
 • v 18 měsících: pozná a umí použít okolo 30 slov
 • ve 21.–22. měsíci: používá zájmeno můj, moje a jednoduchou otázku (např. Kde je?)
 • ve 23. měsíci: vysloví věty s dvěma slovy (mami, dej,  chci pití), používá různé otázky jako Kdo to je? Co to je? Co dělá?
 • ve 2 letech: používá okolo 100 jednoduchých slov, pozná asi 300 slov
 • ve 25 měsících: používá záporné věty (nedám, nechci), chápe rozdíl mezi slovy malý a velký
 • ve 27.–28. měsíci: začíná chápat a používat  zájmena , ty, mně, tebe, tvoří první víceslovné věty
 • ve 30 měsících: užívá své jméno a příjmení, rádo odpovídá na otázku: Jak se jmenuješ?, chápe čas v pojmech noc – den, ráno – večer
 • ve 34 měsících: vede stručnou konverzaci; když vidí známý předmět, dokáže vyjádřit jeho použití
 • ve 35 měsících: rozeznává pohlaví chlapec, děvče
 • ve 3 letech: správně používá zájmena , ty, užívá cca 300 slov, pozná asi 1000 slov

Upozornění: Vývoj řeči je individuální. Uvedené údaje jsou zprůměrované, proto bude vaše dítě pravděpodobně napřed nebo pozadu oproti uvedeným dovednostem. Chceme vám jen poskytnout přehled o tom, jak jdou jednotlivé fáze vývoje řeči přibližně za sebou.

První slovo

Většina dětí vysloví svoje první slovo mezi 9.–12. měsícem života. Vezměme si například slovo máma. Na začátku tohoto článku jsme si pověděli, že v šestém měsíci to ještě není slovo. Některé děti však časem přestanou žvatlat cosi jako mama a řeknou to znovu např. až po prvním roce. Dítě se na vás obrátí, natáhne ručku, usměje se a řekne máma. V tu chvíli je to jasné! Jiné děti omílají od šesti měsíců mam, amamam, potom zůstane jen mama, ale nikdo nemůže s určitostí říct, kdy tomuto slovu dítě přiřadilo smysl.

Víte, že…

… v období prvního půlroku života nelze rozpoznat podle jazykového projevu hluché děti od zdravých? Neslyšící děti si do půlroku “rozprávějí” právě tak jako ostatní děti, ale potom jejich hlasové projevy ustávají. Odborníci to vysvětlují tak, že se těmto dětem nedostává zpětné odezvy, resp. dostává, ale vzhledem ke svému handicapu ji nedokážou vnímat.

V tomto období jinak děti žvatlají naprosto stejně bez ohledu na to, jestli doma mluvíte slovensky, anglicky, japonsky nebo jazykem některého indiánského kmene.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře