porod dnem pánevním
in , ,

Porod koncem pánevním

Při hodnocení polohy plodu v děloze se popisuje jeho poloha, postavení, naléhání a držení.

Poloha může být podélná, při níž je dítě svou nejdelší osou rovnoběžně s osou dělohy a vlastně i těla matky, příčná, při které je osa těla plodu kolmá na osu dělohy, a šikmá, kdy osa těla plodu svírá s osou dělohy jiný úhel.

Šikmá poloha je přechodná a začátkem porodu se upraví do podélné nebo příčné. Příčná poloha je normálním způsobem neporoditelná a je indikací k císařskému řezu.

Postavení popisuje orientaci plodu, při podélné poloze je to popis polohy zádíček plodu (vlevo nebo vpravo), při příčné je to popis polohy hlavičky.

Naléhání je označení části plodu, která je v děloze nejníže. Při podélné poloze může plod naléhat hlavičkou nebo opačnou stranou. Protože naléhat může zadečkem, nožkami nebo obojím, popisuje se to jako naléhání koncem pánevním. Naléhající část může ovlivnit naše rozhodnutí o vedení porodu. Při příčné poloze může plod naléhat zádíčky, raménkem nebo končetinami.

Držení popisuje vztah hlavičky a končetin k tělu plodu.

Jak často a proč?

V termínu porodu je cca 95 % dětí v poloze podélné hlavičkou, 4 % v poloze podélné koncem pánevním a 1 % v polohách ostatních. Definitivní polohu dítě zaujímá až po 36. týdnu, proto poloha při ultrazvukovém vyšetření v 30. týdnu ještě není definitivní.

Důvodem, proč se plod otáčí na hlavičku, je zřejmě její hmotnost. Hlavička gravitací klesá dolů, a jakmile začnou “poslíčky”, zafixuje se do pánve a většinou plod zůstává v této poloze až do termínu. Avšak jsou i výjimky, kdy se plod otočí i těsně před porodem.

Příčinami, proč zůstává dítě v poloze podélné koncem pánevním, mohou být vrozené vady dělohy, porucha držení plodu při některých vrozených vývojových vadách. Avšak v naprosté většině případů se příčina nenajde.

Je možné plod otočit?

Po 36. týdnu je možné se pokusit o obrat plodu. Obrat se provádí pod ultrazvukovou kontrolou, ručně. Těhotné ženě se podá infuze, která tlumí případné děložní stahy. Břicho maminky se potře olejem nebo ultrazvukovým gelem. Zadeček plodu se šetrně přes břicho matky vysune a dítě se postupně zevními hmaty otočí hlavičkou dolů.

Úspěšnost je individuální, závisí hodně i na zkušenostech porodníka. Po obratu se plodu natočí kardiotokografický záznam, kvůli posouzení jeho stavu. Výkon má, sice zcela výjimečné, ale poměrně závažné komplikace, jednou z nich je předčasné odlučování lůžka. Tehdy je nutné těhotenství okamžitě ukončit císařským řezem.

porod dnem pánevním

Porod koncem pánevním

Porod při naléhání koncem pánevním je sice fyziologický, ale nese s sebou zvýšené riziko.

Hlavním důvodem zvýšeného rizika je fakt, že hlavička jako největší část plodu se rodí poslední. Proto podle doporučení České perinatologické společnosti při odhadu hmotnosti plodu nad 3,5 kg u prvorodičky nebo 3,6 kg u vícerodičky je vhodnější vést porod císařským řezem. Je to proto, že se počítá s chybou měření 500 g, takže dítě s odhadem 3,5 kg může mít i 4 kg.

Dalším faktorem je, že zadeček plodu je poměrně měkký a hůře rozšiřuje měkké porodní cesty. Proto při naléhání zadečkem může porod trvat i déle. Vhodná je i epidurální analgézie, při které se porodní cesty více uvolní a kladou menší odpor.

Nedoporučuje se protrhávaní vaku blan, protože napjatý vak blan je tužší než zadeček plodu, kromě toho zadeček tak neucpává pánevní vchod jako hlavička a při odtoku plodové vody hrozí propad pupečníkové šňůry mezi nožkami plodu. V druhé době porodní by žena jednoznačně měla být v poloze na zádech, maximálně v polosedě, aby měl porodník přístup k tělíčku plodu a mohl usměrňovat jeho postup.

Samotný porod plodu by měl být plynulý a je potřebná dobrá spolupráce rodičky a vydatné kontrakce. Proto se podává v druhé době porodní infúze s oxytocinem na posílení stahů. Porodník za plod netahá, snaží se ho co nejméně držet, rukama spíše dělá tunel, který je pokračováním porodních cest. Až se tělo porodí po okraj lopatky, hlavička vstupuje do pánve a utláčí pupečník, proto od této fáze by měl porod pokračovat svižně. Není vhodné za dítě tahat, protože se poruší držení ručiček a můžou se vztyčit za hlavičkou.

Po porodu se dítě zváží, ale neměří se, protože drží nožičky u těla a natahování by pro něj bylo bolestivé. Změří se až dodatečně, až když samo stáhne nožičky dolů.

Závěrem možno říct, že porod koncem pánevním je fyziologický proces, při kterém je nutná jistá asistence, a hlavně vyžaduje umění porodníka včas a účinně zasáhnout při vzniklé nebo hrozící komplikaci. Dále vyžaduje dobrou spolupráci rodičky, proto hlavně u prvorodiček v některých zemích dávají ženám možnost vybrat si způsob porodu.

Komentáře

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře