in

Co zařídit v těhotenství

Na co byste určitě neměla zapomenout

V těhotenství je třeba nejen pořídit výbavičku pro miminko a zařídit pro něj pokojíček, důležité je také včas podniknout ještě další kroky nutné k vašemu spokojenému nástupu na mateřskou dovolenou a k tomu, aby vaše děťátko mělo hned po příchodu na svět zajištěnu péči dětského praktického lékaře apod. Pojďte si s námi projít, na co byste určitě neměla zapomenout.

Jak je to s otcovstvím

Pokud budete v den porodu vdaná, jako otec dítěte bude do rodného listu dítěte vždy zapsán váš manžel (a to i v případě, kdy bude zcela zřejmé, že otcem dítěte být nemůže – tak to stanoví zákon o rodině). Stejně je to i v případě, že se dítě narodí do 300 dnů ode dne zániku manželství.
Pokud jste svobodná a váš partner je srozuměn s určením otcovství, můžete ho jako otce dítěte označit společným prohlášením obou partnerů před matrikou, příp. před soudem. Toto prohlášení je lepší učinit ještě před narozením dítěte, protože jinak je dítěti po porodu vystaven rodný list s termínem „otec neuveden“ a po prohlášení otcovství pak rodný list musíte vyřizovat znovu.
Jestliže se otec dítěte dobrovolně k otcovství nehlásí, můžete k soudu podat návrh na určení otcovství – soud provede řízení a na základě genetických zkoušek pak otcovství určí.
Můžete se samozřejmě smířit i s tím, že dítěti zůstane v rodném listě údaj o neuvedeném otcovství – to ovšem může působit potíže při případném vyřizování některých sociálních dávek, zejména dávek pomoci v hmotné nouzi, u kterých je podmínkou uplatnění vyživovacích povinností.

Bez uvedení otce také dítě zbavujete nároku na výživné od druhého rodiče, případného nároku na dědictví nebo na sirotčí důchod apod.

Kdy oznámit těhotenství v zaměstnání

Těhotným ženám zaručuje Zákoník práce ochranu před výpovědí ze zaměstnání, s výjimkou pracovního poměru na dobu určitou – tady se nejedná o výpověď, ale o prosté skončení pracovního poměru. Sjednání dalšího pracovního vztahu je dobrovolným rozhodnutím obou stran, tj. zaměstnavatele i vás. Také ve zkušební době není oznamování těhotenství nejvhodnější – během ní totiž zaměstnavatel může propustit i těhotnou ženu a nejde o klasickou výpověď, ale o skončení pracovního poměru ve zkušební době (termín ze Zákoníku práce).

Na mateřskou dovolenou těhotné ženy odcházejí v období 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu

Jak je to s nemocenskou

V případě rizikového těhotenství odcházejí budoucí maminky zpravidla na nemocenskou. Pro nárok na nemocenské dávky je potřeba být účasten nemocenského pojištění. To znamená, že na nemocenskou nemají nárok ty ženy, které jsou nezaměstnané či studují, a také podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění (je dobrovolné). Zaměstnané ženy nemocenskou dostanou, a to i po skončení pracovního poměru z tzv. ochranné lhůty, která činí 180 kalendářních dnů od ukončení pracovního poměru, pokud byly v době skončení pracovního poměru již těhotné. Nemocenská se poskytuje až od 15. dne nemoci, po dobu prvních 14 dnů poskytují zaměstnavatelé tzv. náhradu mzdy, která je hrazena z prostředků zaměstnavatelé a jejíž výše je stejná jako výše nemocenské.

Kdy nastoupit na mateřskou dovolenou

Na mateřskou dovolenou těhotné ženy odcházejí v období 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Na přesném termínu se dohodnete se svým gynekologem, který vám vystaví žádanku o peněžitou pomoc v mateřství. Tu pak odevzdáte svému zaměstnavateli, čímž jej zároveň informujete, že budete čerpat mateřskou dovolenou (slouží tedy zároveň jako žádanka o mateřskou dovolenou).

MÁMA a já radí

Najděte si praktického dětského lékaře, ke kterému budete se svým děťátkem docházet, již před porodem – s miminkem v náručí už nebudete mít tolik času na hledání takového lékaře, který vyhovuje vašim představám a požadavkům. Jistě také budete již před narozením děťátka klidnější, když budete vědět, že máte zajištěnu návaznou lékařskou péči o něj hned po příchodu z porodnice.

Komentáře

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Komentáře