Tato stránka se zobrazuje v libovolném prohlížeči, nejlépe však v prohlížečích podporujících HTML 4.0 a CSS 2. Pokud je tato správa čitelná, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšího formátování, ale s plně přístupným kompletním obsahem.
Dnes je 24. květen 2018, svátek má Jana, Vanesa.
Přidejte se k fanouškům MÁMA a já na Facebooku. Pošlete nám svůj článek.Zaregistrujte se a získejte přístup k novinkám!
Pokud se chcete odhlásit, klikněte sem

Zobrazit všechna fotoalbaVytvořit fotoalbumPřidat obrázekFotoalbum - nápověda


Zuzana Ježková a Alena Géblová

Jak u nás fungují firemní školky?


Baby boom versus nedostatek míst ve státních mateřských školách. K řešení tohoto problému, se kterým se v posledních letech v Česku setkávají mnozí rodiče malých dětí, přispívá nárůst různých soukromých předškolních zařízení určených i dětem mladším 3 let.

Jednu z možných cest představují také firemní školky – řešení, o kterém sní nejedna maminka.

Mít školku přímo v budově svého pracoviště nebo v jeho blízkosti, to je určitě lákavá představa. Ráno zamíříte do zaměstnání ruku v ruce se svým dítětem, které po celou dobu, co vy pracujete, tráví čas s dětmi vašich kolegů ve firemní školce. V případě potřeby či jakýchkoli problémů máte svého prcka téměř na dosah ruky...

Konec snění, zpět do reality. Není žádným tajemstvím, že nedostatek mateřský škol komplikuje matkám (a někdy i otcům) návrat z mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce. Ani zaměstnavatelé v tomto ohledu neskáčou radostí: přicházejí tak o kvalitní pracovníky, kteří na dlouhou dobu ztrácejí s firmou kontakt.

Zatímco v zahraničí jsou firemní školky považovány za běžný zaměstnanecký benefit, u nás je jejich budování ještě v plenkách. Přitom je zřejmé, že založení firemní školky je velkým přínosem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. „Náklady na hledání náhrady za kvalifikovaného zaměstnance se pohybují v řádech desetitisíců až statisíců. Pokud se hledá náhrada za tzv. běžného zaměstnance, stačí firmě k nalezení nové síly 20 až 30 tisíc korun. V případě, že žena vykonávala důležitou funkci, musí podnik počítat i s půlmilionovou částkou za hledání náhrady,“ vysvětluje Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky. A dodává, že zřízením firemní školky si podnik může zajistit i loajalitu zaměstnanců a významně si zvýšit vlastní prestiž na trhu práce.

Na věc se však lze dívat i z jiného úhlu: „Firemní mateřská škola má výhody pro rodiče, kteří mají momentálně děti v předškolním věku. Ostatní zaměstnanci ji ovšem jako benefit nevnímají,“ myslí si Martina Kupcová, didaktik předškolního vzdělávání z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Dalším úskalím může být představa zaměstnanců, že na nákladech spojených s provozem školky se nebudou podílet. Tak tomu bylo dříve u podnikových školek. Dnes však již firmy chtějí, aby na provoz přispívali částečně i zaměstnanci – rodiče.

Na zřizování firemních mateřských škol existují protichůdné názory i co se týče věku dětí, které by měly zařízení navštěvovat. Prostřednictvím soukromé školky chtějí firmy ženám po mateřské umožnit brzký návrat do zaměstnání. Pro samotné děti však denní docházení do předškolního zařízení od útlého věku může být náročné. „Pobyt dítěte ve školce by měl mít své hranice. Oproti státním školkám, které jsou zpravidla pro děti od tří let, může firemní školka zajišťovat péči pro děti již od osmnácti měsíců věku, což je z hlediska jejich psychického vývoje nevhodné,“ varuje Martina Kupcová.

Faktem zůstává, že školek, které pro své zaměstnance zakládají samy firmy, je u nás zatím poskrovnu. Svoje soukromé předškolní zařízení například nedávno otevřela v blízkosti své pražské centrály Raiffeisenbank. Do školky lze zapsat děti od 18 měsíců do 6 let, kapacita je 60 míst. Zaměstnanci tu na pobyt svého dítěte přispívají měsíčně částkou 1 300 korun, náklady na provoz jsou však mnohem vyšší a hradí je banka. Školka nabízí celodenní provoz od sedmi hodin ráno až do šesti hodin večer, a to včetně prázdninových měsíců (což bývá další bolavé místo většiny rodin s předškoláky a školáky – kam s dětmi o prázdninách?). Přednostně školka přijímá děti maminek, které se vracejí do práce z rodičovské dovolené, v případě volné kapacity ji samozřejmě mohou využít i další zaměstnanci.

Jinou cestu zvolila Česká spořitelna, která o založení školky dříve také uvažovala. Nakonec se rozhodla podporovat své zaměstnance s malými dětmi jiným způsobem. Ženy na rodičovské dovolené mohou využít nabídku práce z domova (pokud to jejich pozice umožňuje) nebo pracovat na zkrácený úvazek. A jsou i další firmy, které se snaží svým zaměstnancům vycházet vstříc – například hradí část nákladů spojených s pobytem jejich dětí v jeslích nebo podporují již existující školky ve svém okolí.
Malé kroky se tedy u nás ve snaze podpořit slaďování rodinného a pracovního života dějí, ale na zásadní skok si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Světýlko na konci tunelu v tomto směru představuje tzv. Nečasův prorodinný balíček.

Co je tzv. Nečasův prorodinný balíček?

Návrh, který předložil poslanec Petr Nečas, měl umožnit skloubit péči o rodinu s prací. Počítal např. s úlevami pro zaměstnavatele, kteří by zřídili vlastní firemní školky, se zavedením týdenní otcovské dovolené nebo se vzájemnou rodičovskou výpomocí (sousedské hlídání), podporoval zkrácené pracovní úvazky. Současná vláda premiéra Jana Fischera však tento balíček koncem letošního června zavrhla s odůvodněním, že by v době ekonomické krize příliš zatížil státní rozpočet. Případné změny v podpoře rodičů s malými dětmi tedy může přinést až nová vláda.


Podmínky pro zřízení firemní školky

Firemní školka může být dvojího druhu: akreditovaná (tj. zařazená v síti mateřských škol, která se musí řídit školským zákonem o předškolním vzdělávání a vyhláškou o pedagogických pracovnících), nebo neakreditovaná. Pro obě varianty však platí, že zřízení školky podléhá jistým pravidlům – vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, stavebnímu povolení, souhlasu památkářů a hasičů apod.

Obsah vzdělávání a personálního zajištění v akreditované firemní mateřské škole stanovuje již zmiňovaný školský zákon. A pokud je školka firemní akreditovaná, má zřizovatel (tedy firma) právo získávat na provoz školky finanční dotace. Naproti tomu neakreditovaná školka se řídí pouze živnostenským zákonem, a požadavky školského zákona tudíž respektovat nemusí.

Kolik zaměstnanců a dětí bude školka mít, je na rozhodnutí zřizovatele, který také zodpovídá za bezpečnost dětí. V oblasti kvality péče a vzdělávání existuje určitá volnost, ale spousta firemních školek se drží současného trendu předškolního vzdělávání.


KATEŘINY SMOLÍKOVÉ, odborné pracovnice Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, jsme se zeptali:

V čem se liší firemní a státní mateřská školka?

V běžné mateřské škole s dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové. Od 1. září 2007 pro ně povinně platí Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je to státní dokument, který zaručuje nejen vyhovující podmínky, ale také určitý odborný standard. Podle něho si každá mateřská škola vytváří vlastní vzdělávací program. To firemní školky, pokud nejsou dotovány státem, splňovat nemusí. A dotace u firemních školek by byla spíše výjimka. Neměly by ale používat v názvu termín „mateřská škola“.

Co radíte rodičům?

Protože si každá školka vytváří svůj vlastní vzdělávací program, mohou se v konkrétní nabídce aktivit jedna od druhé velmi lišit. Rodičům bych radila, aby se o vzdělávací program školky, kam dítě dochází, zajímali. Jsou v něm obsaženy informace o mateřské škole, o jejím vzdělávacím prostředí a programu. Rodiče se mohou také dozvědět, jaké jsou možnosti, práva a povinnosti všech zúčastněných, podle jakých pravidel škola funguje, jaké služby nabízí atd. Mají tak možnost vybrat si mateřskou školu s takovým programem, který bude jim i jejich dítěti nejlépe vyhovovat.

To zní sice lákavě, ale dnes, kdy poptávka po místech v mateřských školách převyšuje nabídku, školní vzdělávací program rodiče asi příliš zajímat nebude. Budou rádi, když se jim podaří dítě někam vůbec umístit...

To máte asi pravdu, ale rodičům by nemělo být jedno, kdo se o děti stará a v jakém prostředí tráví jejich dítě hodně času. Vrátím-li se k otázce firemních školek, ideálně by měly vypadat a fungovat stejně jako ty běžné. Měly by odpovídat především potřebám dětí, nikoli jen potřebám rodičů či představám zaměstnavatele. Nejde ani tak o podmínky, ty mohou být jiné, méně přísné. Některé školky tohoto typu mohou být i lepší – je zde méně dětí, což je dobře. Mám ale na mysli především požadavek, aby zde pracoval odborně připravený pedagog. A od toho požadavku bychom neměli ustupovat.

JAKÁ PRAVIDLA PLATÍ PRO RŮZNÉ TYPY MŠ?

Státní MŠ

•    Dostávají dotace od státu.
•    Vybírají příspěvek od rodičů (poslední rok školky je zdarma).
•    Musí dodržovat legislativu i další pravidla (RVP PV).
•    Podléhají kontrole ze strany České školní inspekce.
•    Musí dětem nabídnout určitý standard s ohledem na zajištění návaznosti ve vzdělávání.

Soukromé MŠ zařazené do sítě

•    Kromě dotací od státu vybírají od rodičů školné. Ve třídách zpravidla bývá menší počet dětí.
•    Nabízejí pedagogům lepší platy.
•    Je v nich zaručen standard a zpravidla nabízejí i určitý „nadstandard“ (např. cizojazyčné prostředí).
•    Podléhají kontrole České školní inspekce a výše státního příspěvku je závislá na jejím hodnocení.

 „Neregistrované“ školky

•    Nejsou v rejstříku škol a školských zařízení.
•    Neřídí se školskou legislativou.
•    S dětmi nemusejí pracovat vyškolení pedagogové.
•    Nepodléhají státní kontrole ze strany České školní inspekce.
•    Není zaručena kvalita poskytovaných služeb, kontrola je pouze na rodičích.